De kosten

Het uurtarief voor de werkzaamheden van de mediator bedraagt € 175 euro (inclusief BTW).
Doorgaans betalen de partijen ieder de helft van de kosten. (€ 87,50 per partij, inclusief BTW).

Tegemoetkoming in de kosten
Wie de kosten voor mediation niet kan betalen, kan via de mediator een subsidie aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand (een toevoeging). De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt op basis van uw inkomen en vermogen van twee jaar voor het huidige jaar van de aanvraag. Is uw inkomen lager dan € 37.300 (voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen) of € 26.400 (voor alleenstaanden), dan kunt u in aanmerking komen voor deze toevoeging.

Wellicht is uw financiële situatie het laatste jaar sterk gewijzigd?
In dat geval bestaat er de mogelijkheid de Raad voor Rechtsbijstand te verzoeken om naar uw situatie in 2017 te kijken. Dit heet ‘verzoek om peiljaarverlegging’.

Let op, het is mogelijk dat de ene partij wel in aanmerking komt voor een toevoeging en de andere partij niet. Voor de mediation heeft dit geen gevolgen.

Gratis intake 

Wilt u weten wat voor u de kosten voor mediation zijn en of u in aanmerking komt voor een toevoeging? WB Mediation biedt u een gratis intake gesprek aan. Neemt u gerust contact op.

Rechtsbijstandsverzekering dekt kosten mediation

Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, check dan de polisvoorwaarden. In sommige gevallen dekt deze verzekering de kosten, of een gedeelte van de kosten.