Echtscheiding of vechtscheiding?

Op vrijdag 11 september 2015 was het de dag van de scheiding. Ook het jeugdjournaal besteedde hier aandacht aan. Niet zo verwonderlijk natuurlijk, want wanneer ouders uit elkaar gaan, treft het de kinderen. Zeker wanneer een echtscheiding uitdraait op een vechtscheiding, waarin ouders elkaar negeren, beledigen en niet meer zonder ruzie kunnen communiceren.

Per jaar krijgen 70.000 kinderen te maken met een scheiding en 1 op de 5 scheidingen eindigt in een vechtscheiding, waarbij emoties vaak hoog oplopen. Tijdens de mediation gesprekken wordt dit blootgelegd.

“Als mama bij mijn afzwemmen komt kijken, dan komt papa niet.”

Als ik zeg dat ik het leuk gehad heb bij papa, dan wordt mijn moeder boos.”

Mediation biedt in een vroeg stadium de mogelijkheid om er op een goede manier uit te komen, zonder dat een van beide partijen zich benadeeld hoeft te voelen. Hierin ligt voor mij de uitdaging, om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Bij een echtscheiding, zeker als er kinderen bij betrokken zijn en een omgangsregeling en ouderschapsplan vastgesteld moeten worden, is mediation de eerst aangewezen weg. Wanneer we tot een goede oplossing komen, waarbij ieder in zijn of haar waarde wordt gelaten, is de kans dat een kind slachtoffer wordt van ruziënde ouders kleiner. Mediation werkt preventief.

Natuurlijk valt of staat het succes van mediation met de welwillendheid van de ex-partners. Zij zijn degene die omwille van het kind en zichzelf een vechtscheiding kunnen voorkomen. Ik begeleid mijn cliënten hier graag bij!