Hoe werkt het?

WB Mediation werkt aan de hand van heldere stappen. Beide partijen dienen de intentie te hebben om er met elkaar uit te komen.

De stappen

Stap 1: Een afspraak maken

Het maken van een afspraak kan telefonisch of per e-mail.

Er zal altijd binnen 24 uur worden gereageerd. Gestreefd wordt om binnen twee weken een afspraak met u in te plannen.

Stap 2: Eerste gesprek

De mediationgesprekken vinden plaats op een neutrale locatie.

U zit samen aan tafel, met de mediator als gespreksleider. In het eerste gesprek worden de rollen en de verwachtingen besproken en vervolgens start de mediation met het ondertekenen van een (mediation) overeenkomst. Hiermee is onder andere de vrijwilligheid en de geheimhouding van de mediation gewaarborgd.

Stap 3: Vervolg gesprekken

De gesprekken duren meestal één tot anderhalf uur. Hoeveel gesprekken er plaatsvinden voordat er een akkoord is bereikt, hangt af van de complexiteit van het geschil. Doorgaans zijn dit 2 tot 5 gesprekken. De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen, de emoties hanteerbaar worden en dat alle financiële en juridische aspecten aan bod komen. Er wordt gewerkt aan het komen tot een akkoord.

Stap 4: Afronding

Wanneer er een akkoord is bereikt wordt dit vastgelegd in afspraken die voor beide partijen acceptabel zijn. Vervolgens wordt er een (echtscheidings)convenant en/of ouderschapsplan opgesteld. Deze wordt door beide partijen ondertekend.