Mediation bij echtscheiding of beëindiging samenwonen

Bij een (echt)scheiding verandert er veel. Er moet van alles geregeld worden. Een mediator zorgt ervoor dat jullie met elkaar in gesprek blijven, waardoor het proces soepeler en sneller verloopt. Daarbij is mediation een stuk goedkoper dan wanneer jullie ieder afzonderlijk één advocaat nemen.

Een mediator ondersteunt en begeleidt jullie tijdens het proces van scheiden. En daar waar nog geen overeenstemming over bereikt is, wordt in mediation bemiddeld totdat er voor een ieder aanvaarbare afspraken zijn.

Vaak lopen de emoties hoog op en komen er gevoelens van verdriet, angst en rouw om de hoek kijken. Soms is dat voor de ene partij veel meer van toepassing dan voor de andere partij. Een mediator helpt u met deze emoties om te gaan.

Maakt u zich zorgen om uw toekomstige leefsituatie? Hoe ziet uw financiële toekomst er na de scheiding uit? Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Afspraken maken waarmee je verder kan

Een scheiding behoort tot een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven. Ook voor kinderen is dit een heftige periode. Mijn visie is dat als alle zaken goed geregeld zijn, het nieuwe leven pas echt kan beginnen. Goed geregeld gaat voor mij dan ook een stap verder dan alleen de praktische zaken op juridisch gebied. Het sociale aspect waarbij ex-partners inzicht krijgen in elkaars emoties en er wederzijds begrip wordt getoond, is eveneens van groot belang.

De mediator helpt u inzicht te geven in zaken die geregeld moeten worden en hoe jullie dit wensen te doen. Hierover worden afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan.

Echtscheidingsconvenant

In een echtscheidingsconvenant staan alle gemaakte afspraken zoals bijvoorbeeld: (partner)alimentatie, gezamenlijke woning, fiscale afspraken, pensioenen, inboedel en gezamenlijke vermogensbestandsdelen. Hierbij is het heel belangrijk dat u door de juiste persoon goed geadviseerd wordt. Daarom werken wij samen met advocaten en fiscalisten die u over de bovenstaande punten kunnen adviseren. De advocaat dient uiteindelijk het convenant in bij de rechtbank.

Ouderschapsplan

Als u uit elkaar gaat en minderjarige kinderen heeft bent u bij wet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

Samen met u stelt de mediator een ouderschapsplan op dat past bij u en uw gezinssituatie. Hierin worden alle afspraken gemaakt die met het ouderschap en de kinderen te maken hebben.

Bij een scheiding vindt er een zogenaamde ouder-reorganisatie plaats. Wij kunnen u hiervoor een werkmodel aanbieden. Deze wordt samen met u uitgewerkt zodat een ieder van u en uw kinderen op een goede manier de toekomst tegemoet kunnen gaan. Voor kinderen is het belangrijk om te weten waar ze aan toe zijn. Voor ouders is het van groot belang de partnerrelatie los te laten en te focussen op de altijd blijvende ouderrelatie.

Voor meer informatie over dit onderwerp klik hier