Mediation

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten of bij dreigende conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige (de mediator) de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt.

Doel

Het doel van mediation is om gezamenlijk tot voor ieder aanvaardbare oplossingen en/of afspraken te komen.

Mediation

Na mediation weet u hoe en of u samen verder kunt. Of dat uit elkaar gaan toch de beste optie is. De mediator brengt structuur in het proces, brengt het vastgelopen gesprek op gang en zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Zo komt u samen tot de beste oplossing, voor nu en voor de toekomst.

Locatie

Lelystad & Almere