Het Brugproject

WB Mediation biedt trainingen aan voor kinderen en ouders die te maken hebben met een scheiding. Het is belangrijk dat ouders en kinderen ook na de scheiding met elkaar in contact blijven en goed communiceren.

‘!JES het brugproject’ voor ouders

In de training ‘!JES het brugproject’ voor ouders wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van kinderen en de gevolgen van een scheiding, de grote veranderingen die (forse) emoties oproepen, de communicatie met kinderen, loyaliteit van kinderen voor beide ouders, gedragsverandering en opvoeding.

Kosten 

Er zijn een aantal trainingen die volledig worden gesubsidieerd door Gemeente Lelystad. Vul voor meer informatie het contactformulier in.

Training voor ouders

 • Intake en afsluitende bijeenkomst met ouders en kind;
 • 3 bijeenkomsten voor ouders;
 • Psycho-educatie over de gevolgen van de scheiding voor kind;
 • Opvoeden na scheiding;
 • Ouderschap na scheiding;
 • Communicatie met kind.

!JES training voor ouder en kind

‘!JES het brugproject’ is een preventieve training voor ouders & kind en heeft als doel de ontwikkeling van kinderen na een scheiding, zo goed mogelijk te laten verlopen. De training is in 2005 ontwikkeld en in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) doorontwikkeld tot een prachtige training die ouders en kinderen weer op de goede weg helpt.

De metafoor van de brug loopt als een rode draad door de training. De pijlers van de brug symboliseren de huizen van de ouders. Voor de kinderen is het belangrijk dat er een stevige brug gebouwd wordt. Blijvend ouderschap en de kinderen staan steeds centraal.

De training wordt gegeven door gecertificeerde trainers.

Training voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar

 • 7 bijeenkomsten en een follow up;
 • Psycho-educatie over de gevolgen van echtscheiding;
 • Omgaan met (heftige) emoties;
 • Communicatie met ouders;
 • Opkomen voor jezelf en rekening houden met de ander;
 • In contact blijven met beide ouders;
 • Leren van elkaar.

Voor meer informatie, kijk op jesteam.nl