Privacy verklaring

Informatie over de manier waarop wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan:

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke zijn: (WB Mediation, mevr. Beers, Zilverparkkade 26, 8232 WJ Lelystad, info@wb-mediation.nl) en eventueel de bij de mediation betrokken co-mediator, vervangende mediator en of Duo Mediator.

Als mediator(s) hebben wij gegevens nodig om met en voor u te kunnen werken. Voor u werken kan zijn:  Het opstellen van een aanvraag voor een toevoeging, een mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst, maar ook het sturen van een factuur. In het geval van het verbreken van een relatie een (echt)scheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan, een draagkrachtberekening voor partner- of kinderalimentatie en het opstellen van een verdeling van het huwelijksvermogen. In het geval van een werk-gerelateerde zaak de van toepassing zijnde informatie of in het geval van een strafzaak mogelijk de betreffende aangifte(s). Voor al die activiteiten hebben wij gegevens nodig die wij aan u vragen, en/of die wij van de Rechter of het OM krijgen. De grondslagen zijn dan dat u ons toestemming geeft, dat we samen de mediationovereenkomst willen uitvoeren, en in het geval van uw BSN, dat de Raad voor Rechtsbijstand en de Rechtbank deze nodig hebben. Zonder die gegevens kunnen wij niet voor u werken, en moeten we in de meeste gevallen ons werk voor u stopzetten.

Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen hebben wij persoonlijke gegevens 1 van u nodig. De gegevens die wij van u krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk, dus aan de Raad voor Rechtsbijstand, de Rechtbank en de advocaat die een verzoekschrift indient bij de rechtbank, of aan de wederpartij in een vaststellingsovereenkomst. Dat gebeurt enkel bij volledige instemming uwerzijds. Daarnaast werken wij voor bepaalde berekeningen (alimentatie) met software die daarbij als verwerker optreedt van uw gegevens.Met de leverancier daarvan hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij even zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Uw gegevens zijn veilig bij ons, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. We bewaren de gegevens zolang de mediation loopt. Daarna worden de gegevens in een archief opgeslagen, zodat u daar ook in de toekomst gebruik van kunt maken, en om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn is 7 jaar, daarna worden al uw gegevens door ons verwijderd. In die periode van 7 jaar kun je altijd bij ons terecht met vragen. Ook kun je opvragen welke gegevens wij hebben, en deze laten verwijderen 2.

Wij werken niet op andere manieren met uw gegevens. Ze worden door ons niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

De volgende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Gegevens die u aan ons toevertrouwt worden beheerd in eigen WB cloud.
  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (wb-mediation.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (185.182.56.177); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
  • We gebruiken op onze website geen cookies, en ook geen ‘Facebook pixel’ of soortgelijke technieken.

 

Ten slotte: als u denkt dat wij niet juist met uw privacygevoelige gegevens omgaan, kunt u daarover een klacht indienen bij de toezichthouder, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

1. We praten dan over namen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres en in geval van scheiding de huwelijksdatum en -plaats, bankrekeningnummer(s) en bezittingen en schulden van u en minderjarigen/jong-meerderjarigen waarvoor u verantwoordelijk bent.

2. Verwijderen van gegevens kán inhouden dat wij geen werkzaamheden meer voor u kunnen verrichten. Dit verzoek dient gepaard te gaan met een kopie van uw identiteitsbewijs zodat aangetoond wordt wie het verzoek doet.