En dit zijn de regels van het huis!

In ieder huishouden gelden regels. Regels waaraan kinderen zich dienen te houden. Duidelijke afspraken bieden houvast, dat is voor kinderen heel veilig.
Maar wat gebeurt er als ouders uit elkaar gaan en er na de scheiding twee huishoudens zijn in plaats van één? Betekent dit dat er bij mama opeens veel meer mag dan bij papa, of andersom?

‘Mam, bij papa mag ik wel elke dag gamen!’

Tijdens de gesprekken die ik met mijn cliënten heb, stellen wij samen een ouderschapsplan op. In dit plan staan naast bijvoorbeeld de verdeling van de kosten ook de regels die in het belang zijn van het kind/de kinderen en waarvan de ouders vinden dat ze in beide huishoudens nageleefd moeten worden.

Deze afspraken gaan bijvoorbeeld over:
– De tijd die kinderen spenderen aan hun huiswerk, hun sporten.
– Hoe vaak en op welke tijdstippen de kinderen achter de computer mogen.
– Hoe vaak en hoe lang kinderen mogen gamen.
– Gebruik van mobiele telefoon.
– Maar ook zaken als bedtijden en maaltijden worden in het ouderschapsplan opgenomen.

Maatwerk

Bij het opstellen van het ouderschapsplan gaat het om maatwerk. Ik kijk altijd naar wat er past binnen de gezinssituatie en aan welke zaken (ex)partners veel waarde hechten. Het belang van het kind staat bij alles voorop! Want je kunt van partners naar ex- partners gaan, jullie blijven ouders. Met duidelijke afspraken over praktische zaken is het voor kinderen ook meteen helder. Regels brengen rust. Zeker als bij beide ouders dezelfde afspraken gelden.